הערכות לקורונה בחורף וטלה טיפול נמרץ

העברת תקציבים והקצאת מקומות לטיפול נמרץ כולל ציוד שנרכש דבר חשוב להערכות לתקופת החורף. מה שפחות שומעים עליו ולא ברור אם מתקיים זה הערכות מבחינת כוח האדם בארץ. האם יש מצבת כוח אדם יעודית כדי לאייש את המחלקות? האם יש צוות שיוכל לטפל במונשמים מעבר לחיבור למכונות ההנשמה?

אולי יש מקום להכשיר צוותים לאותם מחלקות קרונה כעת מקימים?

מסתבר שיש מקומות שכבר התחילו להכין קורסים כדי להעשיר את הידע של רופאים למקרה שיצטרכו לעבוד במחלקת טיפול נמרץ של חולי קורונה. הקורס הספציפי הזה הוא באנגלית בהחלט מחדד את המאפיינים המיוחדים הנחוצים להנשמה בחולי קורונה בצורה בהירה מאוד לרופאים שיש להם מעט ידע בטיפול נמרץ. בהרבה מאוד התמחויות בארץ הרופאים נדרשים לעשות תקופה מסוימת של טיפול נמרץ. רבים מהאנשים עשו את זה בתקופה מסויימת ואחר כך כמובן שכחו מטבע הדברים. יכול להיות שחלקם הרופאים יצטרכו להיכנס למחלוקות אילו ולרענן את הידע. טוב להכין את חומרי ההדרכה מראש ולהנגיש את הידע הנצבר כדי להכשיר רופאים ששכחו את המיומנות הזו.

2020-11-04T16:07:43+00:00