e-patient ניטור עצמי מהבית

מערכת הבריאות בקריסה. והמשבר טרם החל. זו תקופה של התמודדות מאתגרת ודורשת יישום של חשיבה יצירתית , חינוך רפואי והעצמת המטופל. מונח חשוב הינו e-patient המוגדר צרכן בריאות שמשתתף באופן מלא בטיפול הרפואי תוך שימוש באינטרנט וכלים דיגיטליים. E מייצג אלקטרוני אך גם מועצם (empowered), מסוגל (enabled), מצויד (equipped) ומומחה (expert). היום מטופלים רבים הם e-patient . ניתן לפתור חלק מהקשיים ע”י הנחיית המטופלים ובני ביתם. הגישה של המערכת למטופל כאדם עם יכולות של e-patient גורמת להעצמת המטופל ומחזירה האמון, השליטה ואת האחריות על הבריאות למטופלים. ניטור ביתי נכון יפחית עומס מהמערכת הרפואית הקורסת.

הדגמה:

סרטונים המסבירים איך מנטרים סימנים חיוניים לבד למטופלים מבודדים בבית בחשד לקורונה:

בודקים חום דופק ונשימות פעמיים ביום במנוחה. בודקים מהו משך הזמן של 20 פעימות ונשימות. ומבצעים חישוב פשוט: מחלקים 1200 למשך הזמן. לדוגמא :
20 פעימות דופק נמשכו 15 שניות יוצא 1200/15=80 פעימות לדקה
20 נשימות במשך 40 שניות יוצא 1200/40= 30 נשימות לדקה
מתי המדדים הללו מדאיגים? ההמלצות משתנות כל הזמן. כ

עת באדם בריא צעיר שמרגיש טוב מדובר בחום מעל 38. נשימות מעל 26 או דופק מעל 120 .

כמובן תסמינים של תשישות וקוצר נשימה מצריכים דיווח למד”א ובירור מול הרופא המטפל.

שנהיה כולנו בריאים.

2020-11-04T16:30:11+00:00