היענות לטיפול למול זמינות שירותים- זמן לשנות את עולם המושגים.

לא מזמן כתבתי מאמר על היענות לטיפול ומעקב במרפאה מקוונת. המאמר התקבל ועתיד להתפרסם בקרוב. לאחר שהמאמר התקבל הצגתי את עיקרי הדברים בכנס על הפרעת קשב וריכוז. כאשר הגעתי לכנס הבנתי שהייתה לי טעות בניסוח.

היענות לטיפול.

רבות נכתב על חוסר- היענות לטיפול תרופתי בכלל ולגבי הפרעת קשב וריכוז בפרט. יש לכך גורמים שונים סביבתיים ואישיים. אחת הסיבות החשובות להפסקת הטיפול התרופתי הינו תופעות לוואי. לכאורה הדבר פשוט. אולם הייתה לי הרגשה כי המאמרים וכן המאמר שלנו התעלמו מנקודה פשוטה- זמינות השרות. אנו הרופאים מצפים מהמטופלים היענות לטיפול כלומר שייטלו את התרופות שאנו מציעים להם. זוהי היענות. אם אינם נוטלים זאת זהו אי- היענות.

יש משהו פטרנליסטי ומתנשא במושג ההיענות. אני אומר ואתה עושה. אך למעשה אין כאן שאלה ותשובה. אין כאן שיח ותקשורת…. התשובה היא חד כיוונית מהרופא למטופל.

לעומת זה יתכן שחוסר ההיענות הינה דווקא מכיוון הרופא שאינו יכול לתת מענה בשעת הצורך כאשר המטופל נתקל בתופעות לוואי ולא יודע איך להתמודד. והביעה של זמינות הבעיה מוכרת בעיקר במרפאות שהרי הבעיה איננה דחופה ולכן ניתן לחכות לתור פנוי במרפאה. אבל יש בעיה של זמינות. הנוירולוג אינו זמין, התור הקרוב הינו של 9 חודשים  (בממוצע!). לכן בפועל כאשר יש תופעת לוואי מפסיקים את הטיפול ועד שמגיע התור המיוחל הרבה משפחות כבר זנחו/ התייאשו שכחו….

שפה חיובית- מחוסר היענות להגברת הזמינות

למעשה ניתן להשתמש במושג “היענות” רק כאשר יש זמינות של מרפאות. בהעדר זמינות המושג הזה הופך לשיפוטי ופטרנליסטי, ומטיל את האחריות על המטופל. ואכן האחריות וההחלטה האוטונומית היא של המטופל. אך אם רוצים לקבל היענות יש להגביר את ההיענות גם מצד המטפל ולאפשר יותר תקשורת. התקשורת הזו לא צריכה להיות על חשבון זמנו הפרטי של הרופא אלא צריכה להיות בנויה במערכת ומתוגמלת בהתאם. מרפאות מקוונות מאפשרות זמינות גבוהה יותר והדבר נחוץ בעיקר כשיש בעיות.

כאשר חזרתי מהכנס הבנתי שהמאמר שמצביע על “היענות ” גבוהה לטיפול במרפאות מקוונות למעשה משקף זמינות גבוהה ותקשורת טובה בין המטפל למטופל. כך שכאשר קיבלתי את המאמר להגהה שיניתי את הכותרת מ”היענות לטיפול “ל”זמינות משתלמת”.

נקודות למחשבה:

לרופא: כאשר אתה נתקל בחוסר היענות אנא שאל את עצמך למה? האם זו בעיה של זמינות? תקשורת?

למטופל: התרופה לא מתאימה? איך תוכל להשיג מענה מהיר לבעיה? האם לוח הזמנים שניתן לך לתור חוזר סביר?

מנהלי שירות: במידה והערוצים המקובלים של ביקורי מרפאה אינם יעילים האם ניתן לפתוח ערוצים מקוונים שיתנו מענה ולו חלקי לבעיית הזמינות?

 

 

2019-02-17T19:32:46+00:00