מעמד האישה הערבייה ואיך זה קשור לרפואה מקוונת?

איך מעניקים טיפול רפואי שיווני בחברה ללא שוויון מגדרי?

אני רוצה לגעת בנושא עדין הקשור לתפיסות תרבותיות והמשפיעות על עבודת הרופא. מטבע הדברים שאנו עוסקים ביחס לאוכלוסייה מסוימת ובדפוסי תרבות יהיו כאלה שיראו בכך הכללה פוגעת. למרות הסתייגות זו לאור ניסיוני מצאתי שהדפוסים האלו שכמובן לא נוגעים לכולם חוזרים על עצמם פעמים רבות והתעלמות מהם עלולה להביא לטעיות קשות מצד הרופא המטפל.

ביקשו ממני להסביר  בערבית לאימא, על הבעיה הנוירולוגית החמורה ממנה סובל בנה,  לרופא המטפל היה ניראה שלמרות שהיו באשפוז ממושך האם לא הבינה על מחלת בנה. לאחר שהסברתי על המחלה ומשמעויותיה האישה פרצה בבכי. מסתבר כי בעלה הדובר עברית והוא זה שתיקשר עם הרופאים סיפר לה שזו בעיה קלה שתחלוף בקרוב. היא נעלבה שבעלה לא חשף בפניה את האמת הכואבת, לדבריה מחשש שתזניח את הילד.

מאז המקרה הזה קיבלתי החלטה. אתאמץ לדבר בערבית ישירות עם האם ולא לסמוך על כך שהאב יתרגם. הערבית שלי די משובשת אבל האימהות מאושרות מהתקשורת הישירה. כך הטיפול בילד מתייעל כי המטפלת העיקרית היא בדרך כלל האם, והערבית משתפרת.

נקודות לתשומת לב על מנת להנגיש טיפוליים רפואיים לאישה הערבית:

שפה- אל תניחו שתרגום של בן המשפחה המלווה מדויק. לבתי החולים יש שירותי תרגום שניתן להיעזר בהם. מקומות עבודה מציעים גם קורסים בערבית.

מונחים תלויי תרבות- אל תשאלו את ההורים האם הם קרובי משפחה. התשובה תמיד תהיה שלילית כי לפי האסלאם אסורים נישואי קרובים קרי נישואי אחים. בני דודים אינם נחשבים כקרבה מבחינת האיסלם. לכן תשאלו ” האם אתם מאותה משפחה” או “האם יש איזהו קרבת דם בינכם?”

נשים ערביות יגיעו תמיד עם ליווי דבר שלעיתים מאתגר אם רוצים לגעת בנושאים אינטימיים. במקרים אילו ניתן לבקש והמלווה לצאת מהחדר ומעולם לא נתקלתי בהתנגדות.

יש אוכלוסיות שבהן הנשים לא עונות/שואלות שאלות לפני הבעל. אם תשאלו באופן כללי “יש שאלות?” והבעל אומר שלא אזי האישה לא תשאל שאלות. לכן יש לפנות ישירות לאישה לפני הבעל ולשאול אותה האם הבינה? האם יש לה שאלות? ורק לאחר מכן לפנות לבעל.

נשים בארצות ערב

צריך להבין שמעמד האישה הערבית הישראלית הוא גבוה בהרבה בהשוואה לעומת רעותיהן מהארצות השכנות. במובנים רבים: לבוש, ריבוי נשים, השכלה וכו’. בהקשר הרפואי אחד הבעיות במדינות ערב הינה המגבלה על נסיעה. האפשרות לרישיון נהיגה ומגבלות בהתניידות יוצרת מצב שבארצות רבות לאישה יש קושי לנשים לצאת מהבית לביקורי מרפאה. במקרים אילו יש יתרון בולט בשירותי רפואה מקוונת שמנגישה את השירותים הרפואיים ישירות לאישה ללא מגבלות הנסיעה.

2019-02-17T19:33:08+00:00